مشاهده همه 5 نتیجه

کابل افشان 3.5 رشته (1+3) رسانا کابل

25.000 تومان
نکته: برای تمام سایزها، حداقل مقاومت عایقی در 70 درجه سانتیگراد و 500 ولت ، بیشتر از 0.015M Ω. Km می باشند.

کابل برق افشان سایز 4 در 0/5 رسانا کابل

100 تومان
کابل برق افشان ضخامت 0/5*4 رسانا کابل در دو نوع مفتولی و افشان تقسیم بندی می شود که نوع مفتولی آن دارای انعطاف پذیری کم و مقاومت بالاتری دارد . اما این کابل یک لایه محافظ مسی ساده دارد که از ایجاد نویز بر روی کابل جلوگیری می کند . نوع هادی بکار رفته شده در آن از مس کلاس 5 بوده که میزان خمش بالایی را برای کابل ایجاد می کند .

کابل برق افشان سایز 3 در 16 رسانا کابل

100 تومان
کابل برق افشان ضخامت 16*3 رسانا کابل در دو نوع مفتولی و افشان تقسیم بندی می شود که نوع مفتولی آن دارای انعطاف پذیری کم و مقاومت بالاتری دارد . اما این کابل یک لایه محافظ مسی ساده دارد که از ایجاد نویز بر روی کابل جلوگیری می کند . نوع هادی بکار رفته شده در آن از مس کلاس 5 بوده که میزان خمش بالایی را برای کابل ایجاد می کند .

کابل برق افشان سایز 3 در 0/5 رسانا کابل

100 تومان
کابل برق افشان ضخامت 0/5*3 رسانا کابل در دو نوع مفتولی و افشان تقسیم بندی می شود که نوع مفتولی آن دارای انعطاف پذیری کم و مقاومت بالاتری دارد . اما این کابل یک لایه محافظ مسی ساده دارد که از ایجاد نویز بر روی کابل جلوگیری می کند . نوع هادی بکار رفته شده در آن از مس کلاس 5 بوده که میزان خمش بالایی را برای کابل ایجاد می کند .

کابل برق افشان سایز 4 در 50 رسانا کابل

100 تومان

کابل برق افشان ضخامت 50*4 رسانا کابل در دو نوع مفتولی و افشان تقسیم بندی می شود که نوع مفتولی آن دارای انعطاف پذیری کم و مقاومت بالاتری دارد . اما این کابل یک لایه محافظ مسی ساده دارد که از ایجاد نویز بر روی کابل جلوگیری می کند . نوع هادی بکار رفته شده در آن از مس کلاس 5 بوده که میزان خمش بالایی را برای کابل ایجاد می کند .