کابل شیلد سایز8در0.5(AWG20)

جنس مغذی:مس قلع اندود . جنس (شیلد):مس               . رنگ و جنس روکش:طوسی تیره PVC

کابل شیلد سایز8در1.5(AWG16)

جنس مغذی:مس قلع اندود . ⭕ جنس (شیلد):مس               . رنگ و جنس روکش:طوسی تیره PVC